Robotické třídění a skladování dílců

Výstupní třídící sklad hraje klíčovou roli v plně automatických výrobních linkách, které jsou určeny pro zakázkovou výrobu. Z důvodů maximální výtěže materiálu není výhodné slučovat a držet jednotlivé produkty (zakázky) ve výrobním toku za sebou. Ani není vždy žádoucí, aby na výstupu linky byla trvale přítomna obsluha.
Výstupní zásobník řeší oba aspekty naráz. Jednak slouží jako sklad hotových dílců a dále pak jako třídič, který vyskladní všechny dílce požadovaného produktu (např. skříňka) teprve když jsou všechny dílce již přítomny a je zadán požadavek na vyskladnění.
Ukládání dílců může být horizontální (regálový typ) anebo vertikální (typ knihovna). Dle toho se i volí vhodné upnutí dílců (přísavkou nebo svěrkou).
Řízení vyskladňování je nastaveno dle potřeby zákazníka a charakteru výroby a následné kompletace či balení.

Video